OctoSkills version 3.0.5:

Appen er udviklet til at måling af elever og studerendes entreprenørielle skills.

 

Før-under-efter forløb (Pre-mid-post survey)

I før-under-efter forløb gennemfører de studerende/eleverne en test i starten af uddannelsesforløbet, en ny midtvejs og en trejde i uddannelsesforløbet afslutning. 

Man bestemmer selv tidsrammen. Det kan være et kort forløb eller et forløb over flere år, men det er vigtigt at tage højde for, at der skal sættes tidspunkt for før, under og efter-tests. 

 
Alt data i OctoSkills er krypteret data som sikrer anonymitet for eleven og læreren.