Kommende features i OctoSkills

Fra foråret 2017 vil det være muligt at se hver enkelt elevs resultat i appen, samt se hvordan de ligger i forhold til andre i klassen. Det vil også være muligt at se, hvor eleven ligger i forhold til landsgennemsnittet.

Feature 1: Top & bund

Top & bund er en helt ny visning, hvor man kan se, hvordan alle elever ligger i forhold til hinanden pr. skill. Med denne feature kan man få et overblik over hver enkelt elevs styrker og svagheder og samtidig se deres individuelle udvikling. F.eks. kan en elev ligge højt i kreativitet, men måske lidt lavere i finans.

  

Feature 2: Diagnose

Diagnose er en funktion, der kan vise, hvilke områder af entreprenørskabsundervisning en klasse har behov for at forbedre sig i. Diagnosen baseres på et øjebliksbillede.

 

Med diagnosefunktionen kan underviseren også få forslag til hvilke undervisningsmaterialer, der kan anvendes til at fremme netop det område, klassen ligger lavt i.

 

 

De to nye features kan findes i

OctoSkills version 3.1.0 fra foråret 2017.